Strategi

På bara några år har detaljhandelsscenen ändrat sig till ett ‘multi-channel-landskap’ där den fysiska butiken bara är en, av flera, möjliga försäljningskanaler. Det i kombination med allt mer snabbfotade och kunniga konsumenter ställer stora krav på alla i branschen. 

En genomarbetad retailstrategi, som definierar position och kommersiella möjligheter på marknaden är en förutsättning för att överleva. I kombination med koll på kunden – behov, drömmar och beteenden – skapas förutsättningar för att lyckas. 
På Kollo är vi ditt strategiska stöd i frågor som rör position, marknad, erbjudande och kundinsikter. Just det senare är lite av en hjärtefråga för oss. Att ha koll på kunderna – vad de vill ha, vad de tror att de vill ha och hur de faktiskt beter sig – kan vara skillnaden mellan framgång och misslyckande. 

Hör av dig till oss och boka ett möte, så berättar vi mer om hur vi ser på dagens, och framtidens, handel.

Du hittar alla våra kontaktuppgifter under KOLLO KONTAKT.