Upplevelse

Alltför många sätter likhetstecken mellan butiksupplevelse och design. Men designen är bara en del, av många, som måste definieras när man skapar ett framgångsrikt butikskoncept.
Det som i första hand bygger ett koncept, och därmed upplevelsen av en butik, är sortimentet – hur det delas in och tas om hand. Andra aspekter som påverkar är inredning, layout och ljus. Även sådant som hur butiken luktar och låter spelar roll för kundernas uppfattning om butik och varumärke. 

På Kollo hjälper vi dig att definiera och utveckla alla delar i butikskonceptet för att mötet mellan butik och kund ska bli så framgångsrikt som möjligt. Det gäller nämligen att de löften varumärket ger, verkligen uppfylls i butik. Annars är risken stor att det inte blir något köp. 

Hör av dig till oss om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig att skapa den optimala butiksupplevelsen! Alla våra kontaktuppgifter hittar du HÄR

KLICKA nedan för att se ett urval av våra arbeten.